menu

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji Pace Control oraz osób odwiedzających witrynę pacecontrol.pbksoft.com. Używając aplikacji lub witryny zgadzasz się na zapisy niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jej zapisami, nie używaj aplikacji ani witryny. Zgadzasz się również, że niniejsza polityka prywatności może być co jakiś czas uaktualniana, więc niektóre jej zapisy mogą się nieco zmienić w przyszłości. Możesz zawsze sprawdzić obecnie obowiązującą wersję polityki na naszej stronie internetowej.

Kwestię twojej prywatności traktujemy poważnie

Wierzymy, że twoja prywatność wymaga ochrony. Aby to osiągnąć tworzyliśmy naszą aplikację mając na uwadze następujące zasady:

Dane odczytywane przez aplikację

Aplikacja odczytuje następujące dane:

Obie te grupy są konieczne, aby pozwolić aplikacji obliczać tempo biegu.

Dane zapisywane przez aplikację

Aplikacja zapisuje następujące dane:

Dodatkowo, aplikacja przechowuje w pamięci telefonu wartości ustawień, które możesz ustawiać na ekranie ustawień. Elementem tych ustawień są loginy i hasła do zewnętrznych serwisów biegowych, do których chcesz eksportować swoje treningi. Pace Control przesyła je do serwerów tych zewnętrznych serwisów w celu zalogowania się na Twoje konto, co jest wymagane do eksportu, ale nie wysyła ich nigdzie indziej ani nie wykorzystuje do jakichkolwiek innych celów.

Dane wysyłane przez aplikację

Jeśli skonfigurujesz eksport danych do zewnętrznych serwisów biegowych, Pace Control będzie mógł wysyłać do tych serwisów informacje o Twoich treningach (zapis przebiegniętej trasy i informacje o czasie, kiedy miało to miejsce). Eksport ten jest całkowicie opcjonalny. Jeśli nie skonfigurujesz eksportu lub nie aktywujesz trybu automatycznego i sam ręcznie nie zainicjujesz eksportu, żadne dane o treningu nie opuszczą Twojego telefonu.

W wyniku działania opcji udostępnienia trasy treningu, aplikacja tworzy plik GPX zawierający zapis przebiegniętej przez ciebie trasy oraz informację, kiedy to miało miejsce. Oznacza to, że każda osoba mająca dostęp do tego pliku będzie wiedziała, gdzie i kiedy konkretnie się znajdowałeś w trakcie biegu. Aplikacja Pace Control sama nie wysyła nigdzie tego pliku. Użytkownik w trakcie eksportu wskazuje inną aplikację na telefonie, do której plik ma zostać wysłany i to ta aplikacja decyduje, co się z tymi danymi stanie (np. plik GPX może być wysłany mailem, zapisany na dysku w chmurze itp.)

Analogicznie do funkcji eksportu trasy trenigu do pliku GPX działa funkcja eksportu treningów do pliku ".pac". Różnica polega na tym, że w tym przypadku w jednym pliku zapisywane są dane wszystkich zapamiętanych w aplikacji treningów.

Reklamy i mapy

Poza danymi wspomnianymi powyżej, dodatkowym aspektem związanym ze zbieraniem danych jest kwestia dostarczania reklam. Pace Control korzysta z usług zewnętrznych sieci reklamowych do wyświetlania reklam w aplikacji. Obecnie są nimi MoPub (spółka zależna Twitter, Inc.) oraz AdMob firmy Google. Sieci te oraz firmy trzecie z nimi współpracujące mogą używać ciasteczek (ang. cookies) lub innych technologii w celu zbierania informacji w wyniku dostarczania reklam. W szczególności sieci te potrafią rozpoznać, że reklamy kierowane są do tego samego użytkownika i/lub jego urządzenia, aby lepiej wybierać te, które mają mu być wyświetlone. W tym samym celu może zostać użyta informacja o bieżącej lokalizacji użytkowników. Możesz przeczytać Politykę prywatności MoPub (Section 1: End User Information) oraz Politykę prywatności Google, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja korzysta również z usługi Google Maps w celu wyświetlenia mapy i w związku z tym przesyła pewne informacje związane z lokalizacją do firmy Google. Przykładowo serwery firmy Google muszą wiedzieć, jaki fragment mapy ma być wyświetlony, aby mogły przesłać aplikacji dane dotyczące tego fragmentu. Do usługi Google Maps również stosuje się Polityka prywatności Google.

Nasza strona internetowa

Gdy używasz naszej strony internetowej, informacja o stronach, które są wyświetlane, czas, kiedy miało to miejsce, oraz pewne dodatkowe informacje przesyłane przez przeglądarki internetowe i protokoły sieciowe (np. adres IP, nazwa i wersja przeglądarki) mogą zostać zapisane w logu na szerwerach, gdzie znajduje się nasza strona. Serwery te są własnością i są zarządzane przez naszego partnera zewnętrznego, który świadczy nam usługę utrzymania strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej nie używamy ciasteczek (ang. cookies) związanych z działaniami użytkownika. Ciasteczka mogą być używane przez naszego dostawcę usługi hostingu strony do zarządzania ruchem sieciowym wewnątrz jego sieci.