menu

Licencja

Niniejsza licencja dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji Pace Control. Używając aplikacji zgadzasz się na zapisy niniejszej licencji. Jeśli nie zgadzasz się z jej zapisami, nie używaj aplikacji. Zgadzasz się również, że niniejsza licencja może być co jakiś czas uaktualniana, więc niektóre jej zapisy mogą się nieco zmienić w przyszłości. Możesz zawsze sprawdzić obecnie obowiązującą wersję licencji na naszej stronie internetowej.

Możesz używać aplikacji bezpłatnie

Jesteś uprawniony do używania aplikacji Pace Control bezpłatnie. Dotyczy to zarówno użytku prywatnego jak i komercyjnego.

Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie, lecz w zamian za to użytkownikom aplikacji prezentowane są reklamy.

W przyszłości mogą powstać płatne wersje aplikacji (np. bez reklam lub z dodatkowymi zaawansowanymi funkcjonalnościami). W takim przypadku licencja zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Korzystasz z aplikacji na swoje własne ryzyko

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt najlepszej jakości, ale nie możemy zagwarantować, że oprogramowanie jest wolne od błędów i usterek. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z użycia naszej aplikacji. Korzystasz z aplikacji wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Aplikacja Pace Control jest pewnego rodzaju narzędziem pomagającym ci w treningach, ale obowiązek zweryfikowania, czy zdrowie pozwala ci na trenowanie zgodnie z twoimi planami, leży po twojej stronie. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne, z którymi możesz się zetknąć.

Dalsze ograniczenia

Nie zezwalamy na żadną formę modyfikowania naszej aplikacji. Jedyne dozwolone wersje oprogramowania, których możesz używać, są dokładnie tymi samymi wersjami, które PBkSoft publikuje w sklepie Google Play.

Nie możesz dekompilować lub w żaden inny sposób próbować odtwarzać lub analizować kodu aplikacji.

Aplikacja Pace Control nie może być sprzedawana. Jeśli byłaby ona użyta jako część komercyjnego produktu lub usługi, musisz wprost zaznaczyć, że Pace Control jest samodzielną aplikacją rozpowszechnianą bezpłatnie i że twoi klienci mogą ją bezpłatnie pobrać samodzielnie ze sklepu Google Play.