menu

Instrukcja obsługi

Ekran główny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ekran, który wyświetla się zaraz po uruchomieniu aplikacji składa się z następujących elementów:

Ekran ustawień

Na tym ekranie możesz dokonywać zmian ustawień i dostosowywać zachowanie aplikacji stosownie do swoich potrzeb. Zwracamy uwagę, że zmiana niektórych z poniższych ustawień w czasie trwającego treningu nie przyniesie natychmiastowego skutku i zmiana zachowania aplikacji będzie miała miejsce dopiero, gdy wystartowany zostanie nowy trening.

Ustawienia są podzielone na kilka grup. Pierwsza grupa zawiera następujące opcje:

Następna sekcja nazwana jest Asystent i zawiera ustawienia dotyczące informacji zwrotnych, które otrzymujesz od aplikacji w trakcie biegu.

Trzecia sekcja zawiera opcje związane z komunikatami głosowymi.

Ostatnia sekcja zawiera Inne opcje.

Ekran historii treningów

Na tym ekranie prezentowana jest lista treningów zarejestrowanych przez aplikację. Kliknij na wybranym treningu, aby zobaczyć więcej szczegółów o nim. Ekran ten zawiera też menu (rozwijane przez przycisk z trzema kropkami) z następującymi opcjami:

Ekran informacji o treningu