menu

Rozwiązywanie problemów z komunikatami głosowymi

Aplikacja Pace Control do odtwarzania komunikatów głosowych używa mechanizmu syntezy mowy dostępnego w Androidzie. Aplikacja sama w sobie nie zawiera żadnych nagranych komunikatów. Dlatego też bardzo istotne jest odpowiednie skonfigurowanie telefonu, aby umożliwić bezproblemową współpracę między aplikacją a systemem. Niepoprawna konfiguracja może skutkować całkowitym brakiem komunikatów głosowych, "losowym" ich zanikaniem, niską jakością mowy czy też niepoprawnymi gramatycznie lub intonacyjnie wypowiedziami. Jeśli doświadczasz tego rodzaju problemów, lub chciałbyś się przed nimi uchronić, zastosuj się do poniższych wskazówek.

Aplikacja Pace Control potrafi sama wykryć potencjalne problemy z konfiguracją silnika zamiany tekstu na mowę w systemie i informuje użytkownika o problemach proponując akcje naprawcze. Mimo tego sugerujemy dokładne przeczytanie niniejszej strony, aby lepiej zrozumieć, co dokładnie aplikacja sugeruje i dlaczego.

Zainstaluj syntezator mowy Google

Aplikacja Pace Control jest testowana pod kątem generowanych komunikatów głosowych wraz z silnikiem zamiany tekstu na mowę Google'a. W takim połączeniu gwarantujemy poprawną pracę aplikacji i generowanie prawidłowych i dobrze brzmiących komunikatów. Wspomniany silnik na większości telefonów jest zainstalowany domyślnie, jednak nie jest to reguła, dlatego zalecamy sprawdzenie, czy masz go na swoim telefonie.

Aby zweryfikować, czy masz zainstalowany syntezator mowy Google'a możesz użyć jednego z dwóch polecanych przez nas sposobów:

  1. Przejdź do ustawień telefonu i wejdź do Menadżera Aplikacji. Na wyświetlonej liście spróbuj odnaleźć pozycję "Zamiana tekstu na mowę". Jeśli ją znajdziesz, masz zainstalowany odpowiedni silnik i Pace Control z niego skorzysta.
  2. Wejdź na stronie silnika syntezy mowy w Google Play (wyszukaj aplikację "Zamiana tekstu na mowę Google" albo po prostu kliknij niniejszy link). Jeśli zrobisz to na Twoim telefonie i na wyświetlonym ekranie widzisz opcję "Odinstaluj", oznacza to, że silnik jest zainstalowany i wszystko jest w porządku. Natomiast obecność przycisku "Zainstaluj" oznacza, że silnik nie jest zainstalowany i bardzo prosimy o jego zainstalowanie korzystając właśnie z tego przycisku.

Jeśli silnik Google'a jest zainstalowany, Pace Control będzie z niego korzystał nawet, jeśli inny silnik wybrany jest w opcjach telefonu jako preferowany.

Gdy w urządzeniu nie jest zainstalowany silnik Google'a aplikacja Pace Control podejmie próbę użycia innego - tego, który jest preferowany. W tym przypadku, jednak, nie gwarantujemy uzyskania całkowicie poprawnej współpracy.

Ściągnij dane głosu w Twoim języku

Uwaga. Zakładamy, że ewentualny problem związany z brakiem silnika zamiany tekstu na mowę Google'a został rozwiązany i że silnik ten jest zainstalowany na urządzeniu.

Trzeba mieć na uwadze, że poniżej opisane czynności mogą się różnić w drobnych szczegółach w zależności od wersji systemu Android oraz zainstalowanej wersji silnika syntezy mowy.

Do generowania mowy silnik syntezy mowy używa danych związanych z językiem, w którym mają być wypowiadane komunikaty. Ponieważ dane te mają dość istotny rozmiar, domyślnie nie są instalowane lub są instalowane tylko dla najbardziej popularnych języków. Inne języki, takie jak np. polski, z reguły nie mają domyślnie dostępnych danych głosowych. Silnik Google'a w takim przypadku, ponieważ nie potrafi zamienić tekstu na mowę, próbuje sobie radzić komunikując się z serwerami znajdującymi się w internecie. Wysyła żądanie do serwera, serwer przetwarza tekst na mowę, po czym odsyła wynik do telefonu. Taki sposób działania niesie ze sobą istotne konsekwencje:

Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji należy zadbać o to, aby silnik zamiany tekstu na mowę dysponował danymi dla języka, w którym Pace Control ma generować komunikaty głosowe. Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić, czy dane są zainstalowane i ewentualnie je zainstalować:

  1. Wejdź do ustawień systemu Android w swoim telefonie.
  2. Wybierz opcję "Język i wprowadzanie".
  3. Na kolejnym ekranie wybierz pozycję "Opcje syntezatora mowy".
  4. Na liście na górze ekranu zatytułowanej "Preferowany moduł TTS" należy zaznaczyć pozycję "Zamiana tekstu na mowę" (jest to silnik Google'a). Następnie należy kliknąć na ikonkę przejścia do ustawień tego silnika, która znajduje się po prawej stronie jego nazwy.
  5. Wybierz opcję "Zainstaluj dane głosu".
  6. Z listy języków wybierz ten, którego chcesz używać w aplikacji Pace Control.
  7. Na kolejnym ekranie pojawią się zestawy danych głosowych (w przypadku bardziej popularnych języków może być ich kilka). Jeśli przy nazwie zestawów nie ma widocznej opcji "Pobierz", wszystko jest w porządku. Dane są zainstalowane, a aplikacja będzie mogła bez problemów odtwarzać komunikaty w tym języku nawet przy niedostępnym połączeniu z internetem.
  8. Jeśli dostępna jest opcja pobrania danych, wybierz ją i zaczekaj na ściągnięcie i zainstalowanie zestawu głosów.

Po wykonaniu tych czynności, wszelkie ewentualne problemy z komunikatami głosowymi powinny ustąpić.